Dzisiaj jest: 25 Lutego 2024    |    Imieniny obchodzą: Wiktor, Cezary, Zygfryd

GIODO dzieciom  

   

Wszyscy czytamy lektury  

czytamy lekturyPonad 300 darmowych lektur szkolnych z legalnych źródeł z linkami do ściągnięcia oraz z krótką instrukcją, dla osób, które wcześniej nie korzystały z ebooków. Przy każdym e-booku, który można ściągnąć bezpłatnie jest słowo FREE.

   

Pomocne w nauczaniu  

E-podręczniki to całe środowisko uczenia się i nauczania. Dadzą możliwość pracy w zespołach i dopasują się do indywidualnego stylu nauki.
   

"Nauka przez zabawę z indywidualizacją" - gminny projekt edukacyjny

W obecnym roku szkolnym (2012/2013) Gmina Wyszki realizuje projekt edukacyjny dofinansowany z EFS w ramach Działania 9.1 „Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” pod nazwą „Nauka przez zabawę z indywidualizacją”, nr projektu WND POKL.09.01.02-20-769/12.

 Głównym celem projektu jest indywidualizacja nauczania dzieci z klas I-III, służąca wyrównywaniu szans edukacyjnych oraz rozwijaniu talentów dzieci uzdolnionych w roku szkolnym 2012/13. Realizując projekt nasze szkoły zostały doposażone w specjalistyczne pomoce dydaktyczne.

Głównymi oczekiwaniami, a zarazem potrzebami związanymi z doposażeniem bazy dydaktycznej szkół są: umożliwienie dzieciom wzięcia udziału w zajęciach, dzięki którym będą mogły zminimalizować swoje dysfunkcje, co pozwoli im lepiej funkcjonować w środowisku szkolnym. Z drugiej strony dzieci rozwijają swoje zainteresowania. Umożliwia to także prowadzenie zajęć w sposób kreatywny i nowoczesny, co w następstwie może przełożyć się na sukcesy w konkursach, olimpiadach i na wyniki w nauce.

W ramach projektu są realizowane następujące zajęcia pozalekcyjne:


a) Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji.

  • Szkoła Podstawowa im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w Strabli – 1 grupa x 30 godzin dydaktycznych
  • Szkoła Podstawowa im. Ks. F.J. Falkowskiego w Topczewie – 1 grupa x 30 godzin dydaktycznych
  • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wyszkach – 1 grupa x 30 godzin dydaktycznych


b) Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych – zajęcia sportowe.

  • Szkoła Podstawowa im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w Strabli – 1 grupa x 30 godzin dydaktycznych
  • Szkoła Podstawowa im. Ks. F.J. Falkowskiego w Topczewie – 1 grupa x 30 godzin dydaktycznych
  • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wyszkach – 1 grupa x 30 godzin dydaktycznych


c) Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych – zajęcia artystyczne

  • Szkoła Podstawowa im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w Strabli – 1 grupa x 30 godzin dydaktycznych


d) Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy.

  • Szkoła Podstawowa im. Ks. F.J. Falkowskiego w Topczewie – 3 grupy x 30 godzin dydaktycznych
  • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wyszkach – 2 grupy x 30 godzin dydaktycznych.


Warto jeszcze dodać, że na zakup pomocy dydaktycznych przeznaczono kwotę ok. 72 000 zł (łącznie dla trzech szkół).

   
Rodzice dzieci sześcioletnich mogą tu znaleźć ciekawe materiały
Warto skorzystać, zapraszamy...
   
© Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach