Dzisiaj jest: 30 Marca 2023    |    Imieniny obchodzą: Amelia, Leonard, Dobromir

Młodzieżowa Rada Gminy

Uwaga, konkurs... MRG

I. ORGANIZATOR

 Młodzieżowa Rada Gminy Wyszki działająca przy Zespole Szkół w Wyszkach wraz z opiekunami.

 II. CELE KONKURSU

 - kształtowanie wyobraźni uczniów, rozwój kreatywności.

 - propagowanie zdrowej rywalizacji i współpracy wśród dzieci i młodzieży.

Czytaj więcej: Uwaga, konkurs... MRG

IV Szkolny Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Gminie Wyszki

IV KWoST27 maja br. odbył się w naszej szkole IV konkurs wiedzy samorządowej. Obecnością swą zaszczycili nas: Wójt Gminy Wyszki – Pan Ryszard Perkowski, Przewodniczący Rady Gminy – Pan Janusz Wyszyński, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Pani Marzanna Olszewska, sekretarz gminy – Pan Tadeusz Wielanowski, dyrekcja, rada pedagogiczna oraz uczniowie gimnazjum klas I – III.

Czytaj więcej: IV Szkolny Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Gminie Wyszki

VI Szkolny Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Gminie Wyszki

kwost12 czerwca 2015r. odbył się w naszej szkole VI Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Gminie Wyszki.` Obecnością swą zaszczycili nas: Wójt Gminy Wyszki pan Mariusz Korzeniewski, Skarbnik pani Teresa Falkowska, Sekretarz, zastępca wójta i opiekun MRG pan Tadeusz Wielanowski, pani Bożena Siemieńczuk pracownik GOPS, Dyrektor GCBK pan Henryk Zalewski, Dyrekcja szkoły: pan Jan Falkowski i pani Marta Warpechowska.

Czytaj więcej: VI Szkolny Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Gminie Wyszki

VII Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Gminie Wyszki

mrg16 czerwca br. odbył się w naszym gimnazjum VII Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Gminie Wyszki. Już tradycyjnie organizuje go i odpowiada za całość MRG wspólnie z opiekunami.  Konkurs składał się z dwóch etapów. Pierwszy to test pisemny składający się z pytań zamkniętych, drugi to część ustna. Uczniowie odpowiadali w zespołach trzyosobowych.  Pytania dotyczyły głównie samorządu gminnego, pracy wójta, rady gminy oraz historii szkoły w Wyszkach. Należy przyznać, iż wszyscy uczestnicy wykazali się wysoką wiedzą merytoryczną z zakresu wyżej wymienionej tematyki. Miejsca przedstawiają się następująco:

Czytaj więcej: VII Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Gminie Wyszki

VIII Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Gminie Wyszki

konkurs wiedzy o stDnia 26 maja 2017r. odbył się w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach VIII Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Gminie Wyszki, którego organizatorem była Młodzieżowa Rada Gminy Wyszki. Warto zaznaczyć, iż Honorowy Patronat nad konkursem objął  Marszałek Województwa Podlaskiego Pan Jerzy Leszczyński, którego reprezentował Pan Bogdan Olszewski Dyrektor Departamentu Finansów Urzędu Marszałkowskiego.

Czytaj więcej: VIII Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Gminie Wyszki

Sesja MRG - 22.03.2012r.

Dnia 22 marca 2012r. w Urzędzie Gminy odbyła się VIII sesja Młodzieżowej Rady. Obecnością swą zaszczycili nas: Pan Wójt Ryszard Perkowski, Pan Dyrektor Zespołu Szkół w Wyszkach Jan Falkowski oraz opiekunowie Pani Bożena Pierzchało i Pan Tadeusz Wielanowski. Podczas sesji radni omówili poprawki do Statutu, zatwierdzili tematykę oraz regulamin III Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Gminie Wyszki, a także przyjęli Deklarację dotyczącą opieki nad Miejscami Pamięci Narodowej na naszym terenie.

         Sesję prowadziła Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Martyna Topczewska z kl. IIIB. Na początku, nieobecna na poprzedniej sesji radna Martyna Onopa złożyła ślubowanie. Następnie przyjęto porządek obrad i przystąpiono do pracy. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej rady złożyła przewodnicząca. Nasze działania to:

  • kolędowanie w miejscowości Topczewo
  • udział w WOŚP i akcji pomocy dziewczynie, która straciła nogi w wypadku
  • dyskoteka szkolna (walentynkowa)

         Podczas sesji omówiono także udział innych szkół z Gminy Wyszki w Konkursie Plastycznym na Logo MRG, który będzie rozesłany do uczniów klas V i VI oraz Gimnazjum w Wyszkach już po Świętach Wielkanocnych.

         Głos zabrali także Pan Dyrektor ZS Jan Falkowski, Pan Wójt oraz Sekretarz i Opiekun Rady Pan Tadeusz Wielanowski. Podziękowali młodzieży za zaangażowanie oraz zadeklarowali chęć pomocy.

      

Udział w WOŚP - 08.01.2012r.

Deklaracja Młodzieżowej Rady Gminy

My młodzi radni, uczniowie Zespołu Szkół i. Jana Pawła II w Wyszkach zobowiązujemy się w miarę naszych sił i możliwości dbać o niżej wymienione Miejsca Pamięci, które poświęcone są polskim bohaterom narodowym walczącym o wolną i suwerenną Polskę:
1. Pomnik w Olszewie - zbiorowa mogiła polskich żołnierzy, którzy polegli z 13 na 14 września 1939r. w nocnej bitwie z oddziałem pancernym niemieckim.
2. Strabla - mogiła polskich żołnierzy, którzy zgięli w pierwszych dniach wojny obronnej Polski w walce z Niemcami.
3. Mulawicze - pomnik powstańców styczniowych z 1863r.
4. Topczewo - mogiła wchm. Podch. Erazma Głuskiego, który zginął w bitwie pod Olszewem w 1939r.
5. Wyszki – mogiła polskich żołnierzy z 1939r. walczących w obronie ojczyzny oraz Pomnik Pamięci i Tożsamości Narodowej przy Kościele Parafialnym.

PREZYDIUM RADY

   
© Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach