Dzisiaj jest: 23 Czerwca 2024    |    Imieniny obchodzą: Wanda, Józef, Albin

Szkolne dokumenty

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

     Na podstawie § 34 ust. 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dn. 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017, poz. 1911) informuję, że sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wyszkach, składające się z bilansu jednostki budżetowej, rachunku zysku i strat jednostki, zestawienia zmian w funduszu jednostki oraz informacji dodatkowej zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) jednostki obsługującej tj. Urzędu Gminy Wyszki. http://www.ugwyszki.bip.podlaskie.pl/index.php?wiad=132536

"Nasze drogie MAMY..." - Szkolny Dzień Matki

dzień matki„Nasze drogie Mamy, bardzo Was kochamy.
Za miłość, dobroć i starania składamy Wam podziękowania”.

Te słowa towarzyszyły tegorocznym obchodom Dnia Matki w naszej szkole. Uroczystość miała miejsce 24 maja, a uświetnili ją swoją obecnością, oprócz mam, zaproszeni goście: dyrektor BS O/Wyszki p. Barbara Wyszkowska – Perkowska oraz dyrekcja szkoły – p. Jan Falkowski i p. Marta Warpechowska. Specjalnie na tę okazję mali artyści z oddziałów przedszkolnych i kl. I-III przygotowali niezwykły program telewizyjny.

Czytaj więcej: "Nasze drogie MAMY..." - Szkolny Dzień Matki

Ferie można spędzać w szkole - propozycje zajęć na ferie zimowe 2014/2015

komunikatŻeby dobrze sie bawić, czegoś sie nauczyć, zaprzyjaźnić, wcale nie trzeba wyjeżdzać. Wiecej, można to znaleźć w naszej szkole. Proponujemy uczniom gry, zabawy i trochę nauki bez lekcji i dzwonków.

Poniżej przedstawiamy propozycje zaplanowane na czas ferii, zapraszamy:)

Czytaj więcej: Ferie można spędzać w szkole - propozycje zajęć na ferie zimowe 2014/2015

Wycieczka na szlaku "Szymbark – Gdańsk – Gdynia - Westerplatte"

wycieczkaW dniach od 4 do 6 czerwca 2014 r odbyła się trzydniowa wycieczka dla uczniów Zespołu Szkół w Wyszkach na trasie Szymbark – Gdańsk – Gdynia – Westerplatte. Wyjazd zorganizowany został w ramach realizacji zadań opiekuńczo – wychowawczych szkoły. W wycieczce uczestniczyło 42 uczniów oraz opiekunowie p. Krystyna Łuczaj, p. Bożena Trzeszczkowska i p. Anna Krystyna Twarowska – organizator.

Czytaj więcej: Wycieczka na szlaku "Szymbark – Gdańsk – Gdynia - Westerplatte"

"Kochające serce jest zawsze młode" - Dzień Babci i Dziadka w szkole.

artysciDn. 21.01.2014 r. odbyła się w naszej szkole uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Jak co roku wnuczęta, czyli dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz klas I-III szkoły podstawowej wraz ze swoimi wychowawczyniami zaprosiły do szkoły dziadków i babcie. Przygotowały wiersze, piosenki i życzenia płynące z małych, ale „gorących” serc, bo – tegorocznemu świętowaniu towarzyszyło „serduszko” – na dekoracji w myśli przewodniej „Kochające serce jest zawsze młode”, na emblematach, które przyklejono babciom i dziadkom na powitanie oraz jako prezent z okazji ich święta.

Czytaj więcej: "Kochające serce jest zawsze młode" - Dzień Babci i Dziadka w szkole.

Aktualizacja szkolnych dokumentów

W serwisie zaktualizowano lub dodano następujące dokumenty:

1. W zakładce "Prawo szkolne"

a) zaktualizowano program wychowawczy i profilaktyczny szkoły

b) dodano katalog tematyki godzin wychowawczych dostosowany do nowego programu wychowawczego szkoły

c) zaktualizowano kalendarz roku szkolnego 2012/2013 zatwierdzony przez dyrektora szkoły

2. W zakładce "Dla nauczycieli"

a) dodano Plan pracy szkoły na rok szkolny 2012/2013

b) dodano Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2012/2013

 

   
© Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach