Dzisiaj jest: 23 Czerwca 2024    |    Imieniny obchodzą: Wanda, Józef, Albin

X sesja Młodzieżowej Rady Gminy

MRG13 czerwca 2012r. w Urzędzie Gminy Wyszki miała miejsce ostatnia X sesja Rady IV kadencji. Podczas, której podsumowaliśmy nasze działania. Sesję prowadziła przewodnicząca Martyna Topczewska. Sprawozdanie z naszej działalności przedstawiła wiceprzewodnicząca Diana Rudczuk. Stan finansów oraz źródła ich pozyskiwania zreferowała skarbnik Dominika Falkowska. Prezentację multimedialną dotyczącą działalności rad I-IV kadencji wykonała i zaprezentowała sekretarz Magdalena Pierzchało.

Wiceprzewodnicząca Edyta Chomicka przygotowała tekst podziękowania skierowany do władz gminy i szkoły oraz radnych, odwołując się do nauk głoszonych przez Bł. Jana Pawła II. W imieniu radnych wyraziła nadzieję, że zdobyte doświadczenie samorządowe przyniesie nam wymierne efekty i korzyści w dalszej edukacji i dorosłym życiu. Następnie głos zabrał Pan Wójt Gminy Wyszki Ryszard Perkowski, który podziękował wszystkim radnym za pracę na rzecz szkoły, gminy i społeczności lokalnej. Wręczył także wspólnie z władzami gminy i szkoły podziękowania i książki dla radnych i opiekunów, za które serdecznie dziękujemy.

PODZIĘKOWANIA

Dziękujemy Wszystkim, którzy okazali nam życzliwość i wsparcie, za to, że zawsze możemy na Państwa liczyć. Serdeczne podziękowania składamy więc: Panu Wójtowi Gminy Wyszki Ryszardowi Perkowskiemu, Przewodniczącemu Rady Gminy Wyszki Panu Januszowi Wyszyńskiemu, Pani Skarbnik Teresie Falkowskiej, Panu Sekretarzowi i opiekunowi Rady Tadeuszowi Wielanowskiemu, Panu Dyrektorowi Zespołu Szkół w Wyszkach Janowi Falkowskiemu, Pani Dyrektor Filomenie Rabczuk, Panu Dyrektorowi GOKSiT Henrykowi Zalewskiemu oraz naszej opiekunce, nauczycielce Pani Bożenie Pierzchało. Dziękujemy także Wszystkim nauczycielom ZS w Wyszkach oraz pracownikom UG Wyszki.

Mamy nadzieję, że działalność MRG V kadencji również zaowocuje i zaktywizuje naszą młodzież do działania.

Na czas wakacji życzymy Wszystkim słonecznego i miłego wypoczynku, samych pogodnych i beztroskich dni oraz wielu pozytywnych wrażeń i przygód na wakacyjnych szlakach.

Młodzieżowa Rada Gminy Wyszki

Poniżej przedstawiamy prezentację Magdaleny Pierzchało przedstawiającą dokonania MRG od początku jej powołania.


   
© Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach