Dzisiaj jest: 26 Maja 2024    |    Imieniny obchodzą: Filip, Paulina, Marianna

Młodzieżowa Rada Gminy Wyszki

Młodzieżowa Rada Gminy Wyszki

         Rada jest reprezentacją Młodzieży Gminy Wyszki uczącej się w Gimnazjum w Wyszkach liczy 15 radnych.

         Kadencja Rady trwa 2 lata z zastrzeżeniem ust. 2(Statutu Rady) Czas trwania kadencji liczony jest od daty wyborów.

Głównym celem działania Rady jest upowszechnianie idei samorządowej wśród młodzieży oraz wspieranie aktywności młodych ludzi w gminie.

Rada realizuje swoje cele poprzez:

 • opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy regulujących sprawy mające wpływ na warunki rozwoju młodego pokolenia,
 • inicjowanie działań dotyczących życia młodych ludzi w gminie,
 • podejmowanie działań propagujących cele Rady,
 • inspirowanie i koordynowanie inicjatyw młodych ludzi,
 • prowadzenie działalności informacyjno-doradczej,
 • nawiązywanie współpracy z krajowymi oraz zagranicznymi organizacjami, których cele pokrywają się z celami Rady.

Rada wybiera następujące organy:

 • Prezydium Rady
 • Komisję Rewizyjną
 • Zespoły zadaniowe

 

W skład Prezydium wchodzą:

 • Przewodniczący Rady,
 • dwóch Wiceprzewodniczących,
 • Sekretarz,
 • Skarbnik.

 

SKŁAD MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY WYSZKI IV KADENCJI

Przewodnicząca - Martyna Topczewska.

Wiceprzewodniczące - Edyta Chomicka i Diana Rudczuk.

Skarbnik - Dominika Falkowska.

Sekretarz - Magdalena Pierzchało.

Pozostali Radni:

•              Borowska Marta

•              Chmielowski Grzegorz

•              Idźkowska Karolina

•              Karpiesiuk Emilia

•              Krasowska Anna

•              Krasowska Joanna

•              Mieszczyński Maciej

•              Młodzianowska Paulina

•              Niewińska Ewa

•              Onopa Martyna

 

   
© Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach