Dzisiaj jest: 23 Lipca 2024    |    Imieniny obchodzą: Bogna, Brygida, Apolinary

V Sesja Młodzieżowej Rady Gminy

MRG11 czerwca 2013 r. odbyła się V sesja rady w Urzędzie Gminy Wyszki, w sali konferencyjnej. Obecnością swą zaszczycili nas: Pan Wójt R. Perkowski, Przewodniczący Rady Gminy Pan J. Wyszyński, skarbnik Pani T. Falkowska, sekretarz i zastępca wójta Pan T. Wielanowski, dyrekcja szkoły: Pan J. Falkowski i Pani M. Warpechowska oraz nauczycielki B. Pierzchało i A. Twarowska.

 Sesję prowadziła przewodnicząca, Emilia Karpiesiuk. Na wstępie powitała gości i radnych, a także przedstawiła porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie.

 W związku z tym, że wraz z końcem roku szkolnego wygasają  mandaty uczniów z klas trzecich, radni dokonali wyboru nowego przewodniczącego. W demokratycznych wyborach została wybrana uczennica klasy IIA, Wioleta Niewińska.  W dalszej kolejności wiceprzewodnicząca Ewa Niewińska przedstawiła sprawozdanie z działalności rady za okres od października 2012 r. do czerwca 2013 r. Były to m.in. następujące działania: kampania i wybory, udział w WOŚP, wyjazdy na uroczystości powiatowe i państwowe, organizacja konkursu samorządowego, prowadzenie kroniki, redagowanie ,,Głosu Młodych’’. Sprawozdanie finansowe złożył skarbnik, Krzysztof Bogusz. Obecnie na koncie mamy zgromadzoną kwotę 1156 zł. Przypominamy, że w czerwcu 2012 r. 250 zł. przekazaliśmy dla Szwadronu Honorowego 3 Pułku Szwoleżerów z Warszawy, zaś w czerwcu 2013 r. kwotę 200 zł. na akcję naszego Samorządu Uczniowskiego „Adopcja Murzynka”.

 Następnie wiceprzewodnicząca Marta Borowska w imieniu radnych z klas trzecich podziękowała władzom, dyrekcji i nauczycielom za ,,tę praktyczną lekcję demokracji’’, zdobyte doświadczenie i wspólnie spędzone chwile.

Pan Wójt ze swej strony podziękował najstarszym radnym za współpracę i zaangażowanie na rzecz wspólnego dobra jakim jest i pozostanie nasza ,,Mała Ojczyzna’’. Wręczył pisemne  podziękowania zarówno uczniom, jak i opiekunom, a także kolorowe albumy prezentujące wszystkie gminy na Podlasiu.  Na zakończenie V sesji były życzenia, kwiaty oraz pamiątkowe zdjęcia. Nowa przewodnicząca wyraziła przekonanie, że postara się dobrze i z zaangażowaniem pełnić powierzoną jej funkcję.

Bożena Pierzchało, Anna Twarowska

   
© Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach