Dzisiaj jest: 23 Lipca 2024    |    Imieniny obchodzą: Bogna, Brygida, Apolinary

I sesja Młodzieżowej Rady Gminy Wyszki V kadencji

Dnia 20 listopada 2012r. miała miejsce I Sesja MRG V kadencji w Urzędzie Gminy Wyszki, w sali konferencyjnej. Obecnością swą zaszczycili nas: Starosta Bielski – Pan Sławomir Jerzy Snarski, Przewodniczący Rady Gminy Wyszki – Pan Janusz Wyszyński, Wójt Gminy Wyszki – Pan Ryszard Perkowski, Skarbnik Gminy – Pani Teresa Falkowska, Dyrektor Zespołu Szkół- Pan Jan Falkowski, a także opiekunowie Rady – Pan Tadeusz Wielanowski i Pani Bożena Pierzchało. W trakcie sesji dojechał także przedstawiciel lokalnych mediów, który przeprowadził wywiady z radnymi.

 

Pierwszą część sesji zgodnie ze Statutem prowadził Radny Senior – Maciej Odachowski( kl.IIIa) Na początku radni złożyli ślubowanie, przyjęli porządek obrad i przystąpili do wyboru Prezydium. W tajnych, demokratycznych wyborach, przewodniczącą została wybrana Emilia Karpiesiuk (kl.IIIc), wiceprzewodniczącymi wybrano: Martę Borowską i Ewę Niewińską (kl. IIIc), sekretarzem został Maciej Odachowski, a skarbnikiem Krzysztof Bogusz (kl. Ia). Wybrano także skład Komisji Rewizyjnej oraz kronikarzy. Wszyscy radni zadeklarowali się do pracy w zespołach zadaniowych. Na zakończenie głos zabrał Pan Starosta. Podziękował za zaproszenie, a także podkreślił wkład, zaangażowanie i udział radnych w różnych uroczystościach powiatowych. Stwierdził, że ważne jest wyznaczanie i realizacja celów, które sobie stawiamy. Następnie Pan Wójt powiedział, że jest zadowolony z aktywności i pracy radnych, którzy chcą uczyć się demokracji w praktyce i stawać się pełnoprawnymi, odpowiedzialnymi obywatelami naszego kraju. Życzliwe słowa do młodzieży skierowali także: Pan Dyrektor i Pan Przewodniczący. Radni wspólnie z opiekunami obiecali, że w miarę sił i możliwości będą pracować na rzecz rozwoju, promocji szkoły i gminy oraz wspierać wszelką aktywność całej naszej społeczności.

 

Bożena Pierzchało

   
© Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach