Dzisiaj jest: 18 Czerwca 2024    |    Imieniny obchodzą: Elżbieta, Paula, Marek

Regulamin konkursu WoSTiGW

Poniżej zamieszczamy regulamin oraz zakres materiału do Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Gminie Wyszki. Zapraszamy uczestników do zapoznania się z tym regulaminem.

REGULAMIN III KONKURSU WIEDZY O SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM I GMINIE WYSZKI


1. ORGANIZATOR:
Organizatorem konkursu jest MRG wraz z opiekunami.


2. CELE KONKURSU:
Konkurs ma na celu popularyzowanie wiedzy na temat samorządu terytorialnego na szczeblu gminy, historii szkoły w Wyszkach i Gminy Wyszki.


3. UCZESTNICY:
7 zespołów po trzech uczniów z każdej klasy gimnazjum- łącznie uczestniczyć w nim będzie 21 uczniów.


4. ETAPY:
Konkurs składać się będzie z trzech etapów:
I ETAP- część pisemna, uczniowie odpowiadają na pytania zamknięte.
II ETAP- część ustna, kwalifikuje się 5 zespołów, które uzyskują najwyższą liczbę punktów z części pisemnej.
III ETAP- część ustna, kwalifikują się 3 zespoły z najwyższą liczbą punktów z II etapu.
Za każde pytanie w części pisemnej można uzyskać po jednym punkcie, w części ustnej zaś po dwa punkty.


5. NAGRODY:
Dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufunduje Pan Wójt Gminy Wyszki - Ryszard Perkowski.


Konkurs odbędzie się 28 marca w godzinach 10.00-12.00, na który serdecznie zapraszamy.   

 

TEMATYKA ORAZ ZAKRES WIEDZY

1. Ustawa o Samorządzie Gminnym z 8 marca 1990r.
2. Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997r.- Rozdział VII Samorząd Terytorialny.
3. Statut Gminy Wyszki - Uchwała Rady Gminy Wyszki z 8 października 2002r.
4. Historia Gminy Wyszki - ogólne informacje o Gminie i jej mieszkańcach na przestrzeni dziejów - dowolne opracowania.
5. Statut Młodzieżowej Rady Gminy-  załącznik do uchwały Rady Gminy Wyszki z dnia 2 grudnia 2004r.
6. „Zespół Szkół w Wyszkach w historii i dzisiaj”- publikacja z okazji obchodów XX rocznicy Święta Szkoły.

      
Młodzieżowa Rada Gminy Wyszki

   
© Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach