Dzisiaj jest: 25 Maja 2024    |    Imieniny obchodzą: Grzegorz, Urban, Magda

Tematyka zajęć dodatkowych z MRG

PODSTAWY SAMORZĄDNOŚCI I PRAKTYCZNEJ NAUKI DEMOKRACJI

(praca na rzecz Młodzieżowej Rady Gminy Wyszki)

1.            Samorząd – ogólna definicja, rodzaje, kompetencje.

2.            Jakie akty prawne w Polsce regulują funkcjonowanie samorządu?

3.            Młodzieżowa Rada Gminy – powstanie i działalność (Uchwałą Rady Gminy Wyszki z dnia 2 grudnia 2004r. została powołana MRG Wyszki, 25 lutego 2005r. młodzież Gimnazjum w Wyszkach dokonała wyboru swoich przedstawicieli do rady I kadencji, obecnie kończy się już IV kadencja.)

4.            Prezydium Rady- skład i kompetencje, analiza Statutu MRG.

5.            Jak przygotować kampanię wyborczą do rady? Zalety demokracji.

6.            Młodzieżowe wybory parlamentarne w ramach ogólnopolskiej akcji „Młodzi Głosują” zorganizowanej przez Centrum Edukacji Obywatelskiej W Warszawie.

7.            Opracowanie Kalendarza wyborczego na wybory uzupełniające do rady.

8.            Wybory uzupełniające – przygotowanie list, lokalu i inne czynności.

•             Powołanie Komisji Wyborczej – skład i kompetencje.

9.            Opracowanie Planu Pracy Rady na rok szkolny 2011/2012r.

10.          Organizowanie sesji oficjalnych i roboczych.

11.          Aktualizacja gazetek ściennych rady i regionalnej.

12.          Uzupełnianie kroniki rady.

13.          Redagowanie „Głosu Młodych” – wkładki do Wieści Gminnych lokalnej gazety Gminy Wyszki.

14.          Pozyskiwanie sponsorów.

•             Kolędowanie

•             Redagowanie pism z prośbą o wsparcie finansowe do firm, instytucji oraz osób prywatnych.

15.          Włączanie się w różnego rodzaju akcji zgodnie z Kalendarzem Uroczystości szkolnych np. Gminny Dzień Papieski.

16.          Udział w konkursach szkolnych i nie tylko o różnej tematyce.

17.          Organizowanie konkursów przez MRG:

•             Gminny Konkurs Plastyczny na logo Rady.

•             III Konkurs Szkolny o Samorządzie Terytorialnym i Gminie Wyszki.

18.          Współpraca z różnymi instytucjami, także organizacjami pozarządowymi.

19.          Organizowanie wyjazdów, wycieczek edukacyjnych.

20.          Opieka nad Miejscami Pamięci Narodowej w: Olszewie, Mulawiczach, Strabli, Wyszkach i Topczewie.

•             Zorganizowanie wystawek historycznych w kwietniu.

•             Praca w szkolnej Izbie Pamięci Narodowej.

21.          Udział Rady w uroczystościach powiatowych w Bielsku Podlaskim (maj, lipiec, sierpień)

22.          „Bilet do samorządu”- analiza poradnika dla młodzieży o samorządzie terytorialnym.

Inne zadania, które pojawiają się w trakcie roku szkolnego, będą przez MRG analizowane i realizowane podczas sesji roboczych i oficjalnych. Zajęcia z radnymi 15 osób z klas I- III Gimnazjum w Wyszkach odbywają się raz w tygodniu, drugą godzinę opiekun rady przeznacza na uzupełnianie dokumentów i przygotowanie materiałów oraz współpracę z Urzędem Gminy w Wyszkach.

Tematykę opracowała opiekun Rady

Bożena Pierzchało.

   
© Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach