Dzisiaj jest: 16 Kwietnia 2024    |    Imieniny obchodzą: Julia, Erwina, Benedykt

Kalendarz roku szkolnego 2011/2012

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach

nr 22/11

                z dnia 15 września 2011r.

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2011/2012

dla Zespołu Szkół im. Jana Pawła II

w Wyszkach

 

  1. 1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2011 r.
(podstawa prawna: § 2 ust. 1a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r.

w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432,

z późn. zm.)

  1. 2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2011 r.
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r.

w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432,

z późn. zm.)

  1. 3.

Ferie zimowe:

23 stycznia - 5 lutego 2012 r.:
Podlaskie, Warmińsko-Mazurskie
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r.

w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432,

z późn. zm.)

  1. 4.

Wiosenna przerwa świąteczna

5 - 10 kwietnia 2012 r.
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r.

w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432,

z późn. zm.)

  1. 5.

Sprawdzian przeprowadzany
w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej:

c) w pozostałych szkołach podstawowych

d) dodatkowy termin sprawdzianu w szkołach wymienionych w lit. c

ustalił dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

 

 

3 kwietnia 2012 r.


5 czerwca 2012 r.

(podstawa prawna: § 33 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków

i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych - Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)

  1. 6.

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:
c) w pozostałych gimnazjach:
    - część humanistyczna
    - część matematyczno-przyrodnicza
    - część z języka obcego nowożytnego
d) dodatkowe terminy w gimnazjach
    wymienionych w lit. c:
    - część humanistyczna
    - część matematyczno-przyrodnicza

   - część z języka obcego nowożytnego

ustalił dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej


24 kwietnia 2012 r.
25 kwietnia 2012 r.
26 kwietnia 2012 r.

 

4 czerwca 2012 r.

5 czerwca 2012 r.

6 czerwca 2012 r.

(podstawa prawna: § 33 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków

i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych - Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)

  1. 7.

Dni wolne od zajęć
dydaktyczno-wychowawczych:

b) w szkołach podstawowych wymienionych w pkt. 5c

d) w gimnazjach wymienionych

w pkt. 6cZgodnie z terminami sprawdzianu i egzaminów ustalonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
3 kwietnia 2012 r.


24 - 26 kwietnia 2012 r.
(podstawa prawna: § 6 ust. 2, 3, 4 i 4a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia

2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

  1. 8.

Dni wolne od zajęć lekcyjnych

14 października 2011r.

31 października 2011 r.

16 kwietnia 2012 r.

2 maja 2012 r.

8 czerwca 2012 r.

(podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1, 2 oraz ust. 2 pkt 2, 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego
- Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

  1. 9.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

29 czerwca 2012 r.

(podstawa prawna: §2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwiatnia 2002r.
w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

 

  1. 10.

Ferie letnie

30 czerwca – 31 sierpnia 2012 r.

(podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r.
w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

   
© Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach