Dzisiaj jest: 22 Lipca 2024    |    Imieniny obchodzą: Maria, Magdalena, Wawrzyniec

Sprawozdanie z działalności Młodzieżowej Rady Gminy Wyszki za rok szk. 2014/2015 w I semestrze

Młodzieżowa Rada Gminy Wyszki działa już VI kadencję. Wybory do rady odbyły się 26 września. Zgodnie z kaalendarzem wyborczym, tydzień wcześniej trwała kampania wyborcza, podczas której uczniowie gimnazjum klas I – III zachęcali wszystkich do oddania na nich swego głosu. Kandydaci przygotowali plakaty wyborcze, zawierające autoprezentację, hasła wyborcze i swój program działań.

Nad prawidłowością wyborów czuwali opiekunowie: B. Pierzchało, A. Twarowska i T. Wielanowski oraz Komisja Wyborcza złożona z uczniów naszej szkoły: Daniel Kiszko, Mateusz Topczewski, Adrian Piotrowski, Maria Szerszeń i Weronika Żukowska.

Najwięcej głosów otrzymali i zostali wybrani radnymi: z kl. I gimnazjum: Beata Kardaszewicz, Gabriela Wyszkowska, Kamil Marczuk, Ewa Rzepniewska, Emilia Filipczuk. Z klas II: Hubert Falkowski, Kinga Młodzianowska, Natalia Zabrocka, Afrodyta Górska i Martyna Bogusz. Z klas III gimnazjum: Krzysztof Bogusz, Izbela Pasińska, Natalia Olendzka, Maria Warpechowska, Agnieszka Chomicka.

     Sesja inauguracyjna odbyła się 8 października w Urzędzie Gminy Wyszki w czasie której w demokratycznych wyborach piętnastu radnych wybrało Prezydium w składzie:

Przewodnicząca – Agnieszka Chomicka

Wiceprzewodniczący – Krzysztof Bogusz i Iza Pasińska

Sekretarz – Beata Kardaszewicz

Skarbnik – Natalia Olendzka

I sesję MRG VI kadencji prowadziła A. Chomicka. Przedstawiła porządek obrad, powitała gości, którzy przybyli na sesję. Byli to: Wójt gminy Wyszki Pan Ryszard Perkowski, Przewodniczący Rady Gminy Pan Janusz Wyszyński, Dyrektor ZS w Wyszkach Pan Jan Falkowski i Pani wicedyrektor Marta Warpechowska, Dyrektor GCBK Pan Henryk Zalewski, opiekunowie rady Pan T. Wielanowski (sekretarz gminy i zastępca wójta) B. Pierzchało i A. Twarowska opiekunki rady (nauczycielki ZS w Wyszkach) Przybył także przedstawiciel lokalnych mediów Pan Krzysztof Jankowski, który przeprowadził wywiady z radnymi. Podczas sesji glos zabierali radni, opiekunowie oraz goście.

Sesje rady odbywały się w naszej szkole. Oficjalne raz w miesiącu, a robocze we środy na 7 i 8 godzinie lekcyjnej.

Do naszych głównych działań zaliczyć należy:

- redagowanie ,,Głosu Młodych’’

- prowadzenie kroniki

- pożegnanie wójta P. Ryszarda Perkowskiego i powitanie nowego, który został wybrany w wyborach samorządowych w listopadzie 2014r. Pana Mariusza Korzeniewskiego

- wykonanie stroików świątecznych i wyjazd z nimi do władz samorządowych woj. podlaskiego

W miarę możliwości radni i opiekunowie starają się działać na rzecz dobra i rozwoju naszej lokalnej społeczności. W II semestrze również mamy plan działań, który zamierzamy realizować.

Bożena Pierzchało

Anna Twarowska

   
© Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach