Dzisiaj jest: 8 Grudnia 2023    |    Imieniny obchodzą: Maria, Wirginia, Wirgiliusz

Pedagog

Bezpieczna droga do szkoły - spotkanie z policjantem.

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We wrześniu w Naszej szkole odbyło się spotkanie profilaktyczno-edukacyjne dla klas I – III z sierżantem Natalią Niemczynowicz z Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim. Tematem pogadanki była „Bezpieczna droga do szkoły”.

1Pani policjant przypomniała zasady bezpiecznego poruszania się po drodze w przypadku, kiedy nie ma chodnika lub pobocza, prawidłowego przekraczania jezdni, zachowania w miejscach oczekiwania na przyjazd autobusów. Podkreśliła także, jak ważne jest noszenie elementów odblaskowych na odzieży czy plecakach, zwłaszcza pozmroku.Przestrzegała najmłodszych przed zabawami w pobliżu jezdni.

Uczniowie bardzo aktywnie uczestniczyli w spotkaniu, zadawali wiele pytań dotyczących bezpieczeństwa. Wykazywali się również dobrą znajomością zasad przechodzenia przez jezdnię, jak również znaków drogowych.

Takie spotkania to ciekawa forma przyswajania i utrwalania wiedzy o bezpieczeństwie. Mamy nadzieję, że wiedza teoretyczna, jaką uczniowie mieli okazję sobie przypomnieć, znajdzie zastosowanie w praktyce.

Pedagog szkolny, M. Tomkiel

Dobre rady - nie tylko dla uczniów

Czym jest agresja i przemoc?

Agresją jest każde zamierzone działanie, które ma na celu wyrządzenie komuś lub czemuś szkody, straty, bólu. Jest to każde zachowanie, które wyrządza krzywdę drugiej osobie lub sobie. Uczniowie zachowują się agresywnie również wtedy gdy niszczą swoje lub cudze rzeczy.

Dlaczego uczniowie zachowują się agresywnie, stosują przemoc ?

Nie istnieje jedna konkretna przyczyna. To zwykle zespół różnych czynników decyduje o tym, że niektórzy uczniowie stosują wobec innych przemoc. Zastanawiając się   na przyczynami agresji i przemocy należy wziąć pod uwagę : dom rodzinny dziecka, szkolę, wpływ grupy rówieśniczej i mediów.

Czytaj więcej: Dobre rady - nie tylko dla uczniów

Głos dziecka, które może podpowiedzieć jak stać się naprawdę dobrym rodzicem

1. Pamiętajcie, ja tylko raz będę dzieckiem!

2. Komputer i telewizor nie zastąpią mi mamy i taty!

3. Bądźcie przy mnie, kiedy oglądam bajkę w telewizji, abym czuł się bezpiecznie, zwłaszcza gdy na ekranie dzieje się coś strasznego!

4. Same zabawki nie dają szczęścia – trzeba jeszcze mieć się  z kim bawić!

5. Spędzajcie ze mną czas - bawcie się ze mną, grajcie w piłkę, zabierajcie mnie na spacery...

6. Przytulajcie mnie!

7. Rozmawiajcie ze mną!

8. Pytajcie mnie, co wydarzyło się w przedszkolu czy szkole!

9. Słuchajcie mnie, gdy chcę Wam coś powiedzieć!

10. Opowiadajcie mi o otaczającym świecie – ja jeszcze wielu rzeczy nie wiem, ja się dopiero uczę!

11. Czytajcie mi książki – wprowadźcie mnie w świat baśni i wierszy!

12. Pozwólcie mi być samodzielnym!

13. Pomagajcie mi, gdy coś mi nie wychodzi, ale nie wyręczajcie mnie!

14. Bądźcie cierpliwi – ja potrzebuję czasu, żeby się czegoś nauczyć!

15. Pozwólcie mi się czasem ubrudzić!

16. Bądźcie konsekwentni, abym wiedział, czego ode mnie wymagacie!

17. Chwalcie mnie, gdy robię coś dobrze!

18. Chętnie Wam pomogę, tylko pokażcie mi jak mogę to zrobić!

19. Uczcie mnie różnych rzeczy, żebym mógł kiedyś z dumą powiedzieć „To moja mama nauczyła mnie jeździć na łyżwach, piec ciastka, malować kota”, „To mój tata nauczył mnie grać w szachy, jeździć na rowerze, robić ludziki z kasztanów.”

20. Mówcie mi jak należy zachowywać się w różnych miejscach – przy stole, u cioci na imieninach, w przychodni, w tramwaju, kinie, teatrze, przedszkolu, szkole!

Porady pedagoga dla rodziców

Dekalog Rodzica

1. Miłość daje miłość – uczę swoje dziecko otwartości, dobroci, bezinteresowności względem drugiego człowieka.

2. Szanuję cudze poglądy – staram się spokojnie wysłuchać racji mojego dziecka zanim wyrażę ostateczną opinię.

3. Lęk jest wrogiem zaufania – dążę do zapewnienia dziecku poczucia bezpieczeństwa, atmosfery przychylności i aprobaty.

4. Autorytety są drogowskazami w osiągnięciu życiowych celów – podsuwam mojemu dziecku przykłady wartościowych, zasłużonych ludzi – dla ojczyzny, kultury, nauki i sportu.

5. Przykład własnego życia jest najlepszą nauką – unikam fałszu i dwuznaczności w swoim postępowaniu.

6. Mówię dziecku, że jest dobre, że potrafi – mobilizuję je do działania, wskazuję jego mocne strony.

 7. Umiem „czytać” swoje dziecko – znam jego psychikę, zachowanie, potrafię szybko zareagować na pojawiające się zagrożenie. Empatia to dar rozumienia bez słów – reaguję na przeżycia dziecka właściwą, emocjonalną postawą.

8. Pochwała jest motorem dalszych sukcesów – rozsądnie nagradzam sukcesy mego dziecka, doceniam nawet najmniejsze starania.

9. Pomagam w granicach rozsądku – uczę dziecko samodzielności, odpowiedzialności za własne czyny, podejmowania trafnych decyzji i wyborów.

Instytucje wspomagające dla ucznia i jego rodziny

Nazwa instytucji

Kontakt

Ogólnopolskie pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska linia”.

Tel./fax: (022) 668 70 00

Ogólnopolski bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

Tel. 116 111

Rzecznik Praw Dziecka

Bezpłatny telefon zaufania: 0 800 12 12 12

Antynarkotykowy telefon zaufania

Tel. 0 801 199 990

Policyjny telefon zaufania

Tel.: 0 800 120 226

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

 

ul.3-go maja17, 17-100 Bielsk Podlaski

Tel. (085) 833-26-76

Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

ul. Kopernika 1,  17 – 100 Bielsk Podlaski Tel. (085) 730 43 50

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

 

ul. 3 – go maja 17, 17 – 100 Bielsk Podlaski Tel.: (085) 833 26 74

Poradnia Zdrowia Psychicznego

 

ul. Jagiellońska 32, 17 – 100 Bielsk Podlaski Tel. (085) 833 27 60

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 

ul. Piórkowska 2 , 17 – 132 Wyszki

Tel. (085) 730 58 75

Pedagog szkolny

 

Wychowanie to rzecz poważna.

Musi się w nim mieszać przykrość z przyjemnością.

- Arystoteles

Pedagog szkolny - Katarzyna Kristosiuk

Dzień tygodnia

Godziny pracy

poniedziałek

7.30-14.25

wtorek

7.30-13.30

środa

7.05-15.15

7.05-7.50 – z. korekcyjno-kompensacyjne klasa III a

8.00-9.00- wczesne wspomaganie

11.00-12.00- wczesne wspomaganie

 

czwartek

7.05-12.40

7.05-7.50- z. korekcyjno-kompensacyjne klasa IIIa

5 godz. lekcyjna – godzina wychowawcza klasa IV

 

piątek

7.30-11.50

 

Podstawowa rola pedagoga szkolnego to przede wszystkim analiza sytuacji wychowawczej w szkole. Obszary działania pedagoga szkolnego obejmują w zasadzie wszystkie płaszczyzny szkolnego życia.

 Pedagog szkolny:

  • udziela uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych 
  • udziela porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych 
  • udziela porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych  i środowiskowych
  • przeciwdziała skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży 
  • rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego
  • udziela pomocy uczniom w prawidłowym wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia 
  • udziela pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze i dydaktyczne 
  • organizuje opiekę i pomoc uczniom opuszczonym, osieroconym, uczniom z rodzin patologicznych, wielodzietnych, uczniom wychowującym się w rodzinach o szczególnie trudnej sytuacji materialnej 
  • wnioskuje o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanie środowiskowo do odpowiednich sądów dla nieletnich 
  • prowadzi zajęcia profilaktyczne dla młodzieży .

Drogi Uczniu, zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

·         Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.

·         Masz problemy rodzinne.

·         Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać.

·         Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.

·         Chciałbyś z kimś porozmawiać.

·         Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób .


Drogi Rodzicu, zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

·         Niepokoi Cię zachowanie dziecka.

·         Chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich z nim relacjach.

·         Masz pytania dotyczące wyników w nauce dziecka i jego funkcjonowania w szkole.

·         Potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania masz pytania i nie wiesz do kogo się z nimi zwrócić szukasz pomocy.

ZAPRASZAM

   
© Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach