Dzisiaj jest: 28 Maja 2023    |    Imieniny obchodzą: Augustyn, Jaromir, Wilhelm

Pedagog

Depresja wśród dzieciDzień walki z depresją. 

ZDJĘCIA

Dzień Osób Niepełnosprawnych

aaaaaaaaaaplakat na czołówke3 grudnia na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Święto zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w 1992 roku na zakończenie Dekady Osób Niepełnosprawnych. Ma ono na celu zwrócenie szczególnej uwagi na prawa osób z niepełnosprawnościami, upowszechnianie idei tolerancji, otwartości i szacunku dla inności, a także ukazanie korzyści płynących z pełnej integracji osób niepełnosprawnych w życiu, społecznym, gospodarczym i kulturalnym.

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych jest doskonałą okazją by zwrócić uwagę na problemy osób niepełnosprawnych. Zachęcamy do budowania właściwych relacji oraz kształtowania postawy tolerancji, zrozumienie z jakimi trudnościami spotykają się osoby niepełnosprawne na co dzień.  Budujmy świadomość, że należy szanować każdego człowieka niezależnie od jego sprawności, a także pamiętajmy, że wszyscy jednakowo odczuwamy emocje i potrzebujemy akceptacji drugiego człowieka.

Magdalena Tomkiel - Pedagog szkolny
ZDJĘCIA                                                                                                  Jolanta Kryńska - Nauczyciele współorganizujący


https://www.youtube.com/watch?v=RUbAzv_SeRc
– niepełnosprawność intelektualna/autyzm

https://www.youtube.com/watch?v=4Y01f08_syw
– niepełnosprawność wzrokowa

https://www.youtube.com/watch?v=je0RXUkQ7HA
– niepełnosprawność słuchowa

https://www.youtube.com/watch?v=90YGkSe-Cro
– niepełnosprawność ruchowa

Tydzień zdrowia

zdjęcie na czołówkęW naszej szkole podejmowanych jest wiele działań dotyczących Zdrowego Stylu Życia wiec tydzień zdrowia trwa u nas cały rok, jednak w ostatnich dniach na terenie naszej placówki pojawiły się plakaty promujące zdrowy styl życia. W klasach starszych zostały przeprowadzone zajęcia podejmujące problematykę depresji oraz zaburzeń odżywiania tj. anoreksja i bulimia Uczniowie klas młodszych wykonali prace plastyczne, na których wyeksponowali w ciekawy sposób zdrowe jadłospisy. W grupach przedszkolnych odbyły się zajęcia kulinarne zachęcające do spożywania warzyw i owoców w różnej formie. Ponadto pojawiły się schody kaloryczności, które wzbudziły wielkie zainteresowanie nie tylko uczniów ale i nauczycieli. Mamy nadzieje, że podjęte działania sprawią że będziemy jak najdłużej młodzi, zdrowi i aktywni.

ZDJĘCIA                                                                                                   Magdalena Tomkiel

Joanna Kuderska – Jakonczuk

Światowy Dzień Pszczół

zdjęcie na czołówkePodkreślenie znaczenia owadów dla pozyskiwania żywności oraz zwrócenie uwagi na występujące wobec nich liczne zagrożenia we współczesnym świecie.

Uczniowie klasy I, II i III odwiedzili tego dnia bibliotekę szkolną. Podczas zajęć obejrzeli film edukacyjny opowiadający o życiu i pracy pszczół oraz słuchali opowiadania Jakuba Tylmana p.t. „Gaja w opałach”, które uświadomiło dzieciom, że wszyscy odpowiadamy za nasz świat i jego przyszłość, że ekologia to konieczność, a nie moda. Dzieci dowiedziały się, w jaki sposób pszczoły zapylają kwiaty oraz poznały sposoby dzięki którym możemy pomóc tym pożytecznym owadom. Nie zabrakło też zabaw ruchowych oraz gimnastyki dla języka.

Przedszkolaki również uczestniczyły w zajęciach tematycznych związanych
z pszczołami. Dzieci wykonały prace plastyczne oraz uczestniczyły w zabawach ruchowo – naśladowczych. Obchody Dnia pszczoły poszerzyły wiedzę naszych uczniów o otaczającym świecie a dodatkowo przyniosły wiele radości wszystkim uczestnikom zajęć.

Filmy edukacyjne, które wzbogacają wiedzę na temat pszczół:

https://www.youtube.com/watch?v=LMLSxZJTNnE&t=95s

https://www.youtube.com/watch?v=PX8JKShqt9c

https://www.youtube.com/watch?v=exknqkNNFGg&t=6s

Agnieszka Twarowska

   ZDJĘCIA                                                                                          Magdalena Tomkiel

Joanna Kuderska – Jakonczuk

Moje życie, moja przyszłość.

zdjecie na czołówkęProfilaktyka uzależnień we współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wyszkach oraz Powiatową Komendą Policji w Bielsku Podlaskim .

Profilaktykę rozumie się jako proces wspierający zdrowie psychiczne i fizyczne poprzez pomoc i towarzyszenie uczniowi w zdobywaniu wiedzy o zagrożeniach dla zdrowia oraz w nabywaniu umiejętności przeciwdziałania tym zagrożeniom. W związku ze zwiększającymi się potrzebami przeciwdziałania zjawiskom zagrażającym zdrowiu i bezpieczeństwu dzieci istnieje konieczność podejmowania różnorodnych działań profilaktycznych. Dlatego przy współpracy z Powiatową Komendą Policji w Bielsku Podlaskim zorganizowany został Quiz wiedzy na temat uzależnień oraz zachowań ryzykownych. Pani policjant Natalia Niemczynowicz w krótkich pogadankach przypomniała poszczególne zagadnienia dotyczące zagrożeń, a następnie przeprowadziła test. Ta forma przyswajania wiedzy bardzo się uczniom spodobała, dodatkowo dzięki współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uczniowie z największą liczbą punktów otrzymali nagrody. Serdecznie gratulujemy Aleksandrze Danilczuk z klasy VIIA, Karolowi Pierzchało z klasy VII B oraz Małgorzacie Falkowskiej z klasy VIII za szybkie i trafne udzielanie odpowiedzi. Mamy nadzieje, że zdobyta widza pomoże uczestnikom quizu w podejmowaniu dobrych decyzji, które będą miały wpływ na lepszą przyszłość.

Zdjęcia                                                                                          Magdalena Tomkiel - pedagog

   
© Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach