Poradnik dotyczący organizacji wyjazdu zorganizowanej grupy dzieci i młodzieży w woj. podlaskim

Utworzono: niedziela, 07, lipiec 2013 15:54
Opublikowano: niedziela, 07, lipiec 2013 15:56
wyszki_fj
Odsłony: 2402

Poniżej prezentujemy rekomendowany przez Podlaskiego Kuratora Oświaty „Poradnik dotyczący organizacji wyjazdu zorganizowanej grupy dzieci i młodzieży w woj. podlaskim”

         Materiał został opracowany przez zespół autorski – złożony z doświadczonych pracowników – praktyków z następujących służb administracji rządowej szczebla województwa podlaskiego:
1) Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku ;
2) Kuratorium Oświaty w Białymstoku;
3) Wojewódzkiej Komendy Policji w Białymstoku;
4) Wojewódzkiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku;
5) Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Ruchu Drogowego w Białymstoku.

 Materiał został opublikowany na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku, link: http://www.kuratorium.bialystok.pl/kuratorium2/DesktopDefault.aspx?tabindex=3&tabid=4240