RADA RODZICÓW

INFORMACJA OD RADY RODZICÓW

Wpłat na komitet rodzicielski można dokonywać do wychowawców lub bezpośrednio na konto nr 10806300010040040015150001

kwota - 40,00 zł

w tytule proszę podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę, do której uczęszcza.