Obiady - październik 2022r.

Opłata za obiady na październik 2022 wynosi: 152zł

Wpłat za obiady prosimy dokonywać przelewem bankowym lub kartą                         w sekretariacie szkoły do 23.09.2022r.

Dane do przelewu:

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wyszkach

ul. Szkolna 17, 17-132 Wyszki

Nr konta 84 80630001 0040 0400 1313 0002

W tytule przelewu należy podać: opłata za obiady na miesiąc…………., nazwisko i imię dziecka, klasa