Informacja dotycząca obiadów w roku szkolnym 2022/2023

Opłata za obiady na wrzesień 2022 wynosi: 120zł

Obiady będą wydawane od 12.09.2022r.

Wpłat za obiady prosimy dokonywać przelewem bankowym lub kartą                        w sekretariacie szkoły do 07.09.2022r.

Dane do przelewu:

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wyszkach

ul. Szkolna 17, 17-132 Wyszki

Nr konta 84 80630001 0040 0400 1313 0002

W tytule przelewu należy podać: opłata za obiady na miesiąc…………., nazwisko i imię dziecka, klasa

Przypominamy, iż odpisy obiadowe można zgłaszać telefonicznie pod nr 857371121 wew. 33 Zgłoszenie odpisu obiadowego w celu odliczenia kosztu powinno nastąpić najpóźniej jeden dzień przed nieobecnością, do godz. 12-tej.