DOŻYWIANIE - LUTY

Wpłaty za dożywianie za miesiąc luty 2022r będą przyjmowane od 24 stycznia do 28 stycznia 2022r.

Opłata za luty wynosi: 104zł (od 7.02.2022r. do 28.02.2022r.).

W przypadku zgłaszanych odpisów obiadowych w styczniu 2022r. prosimy przed wpłatą o kontakt z sekretariatem szkoły w celu uzgodnienia kosztu obiadów za luty.

Dane do przelewu:

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wyszkach

ul. Szkolna 17, 17-132 Wyszki

Nr konta 84 80630001 0040 0400 1313 0002

W tytule przelewu należy podać: opłata za obiady na miesiąc…………., nazwisko i imię dziecka, klasa