OBIADY 2022

 

Ważne !!! - wpłat za dożywianie prosimy dokonywać od 1 stycznia 2022r. (nie wpłacamy w starym roku kalendarzowym)

Informujemy, iż od 10.01.2022r. dostarczane będą do szkoły obiady w formie cateringu. Dostawcą będzie Dom Weselny Jacek Mystkowski, ul. Sienkiewicza 49, 17-120 Brańsk.

Posiłek składać się będzie z dwóch dań (zupa, drugie danie, kompot). Cena za obiad wynosi 6,50zł.

Zmieniają się zasady odpłatności za obiady. Od stycznia można dokonywać wpłat na konto bankowe szkoły lub kartą w sekretariacie szkoły. Nie przyjmujemy wpłat gotówkowych.

Osoby korzystające z posiłków zobowiązane są do uregulowania należności za posiłki za dany miesiąc  do 20-go dnia poprzedzającego ten miesiąc (np. za XI do 20.X).

Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są terminowo regulować należności.

Brak wpłaty spowoduje wstrzymanie wydawania obiadów. 

Odpisy obiadowe można zgłaszać osobiście lub telefonicznie pod nr telefonu 85/7371121 wew. 33. Zgłoszenie odpisu obiadowego w celu odliczenia kosztu powinno nastąpić najpóźniej jeden dzień przed nieobecnością, do godz. 12-tej.

Koszt niewykorzystanych obiadów odliczany będzie przy opłacie za następny miesiąc po uzgodnieniu z sekretariatem szkoły.

Dane do przelewu:

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wyszkach

ul. Szkolna 17, 17-132 Wyszki

Nr konta 84 80630001 0040 0400 1313 0002

W tytule przelewu należy podać: opłata za obiady na miesiąc …………., nazwisko i imię dziecka oraz klasę,

  Cena obiadu za styczeń 2022r. wynosi 65zł. (od 10.01.2022r. do 21.01.2022r)

Opłaty należy dokonać do 04.01.2022r.