Wyniki egzaminu ósmoklasisty.

Informuję, iż zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty bedą do odbioru w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w dniu 9 lipca 2021r. od godz. 11:00.

Dyrektor Szkoły, mgr Jacek Falkowski.