101 Rocznica Urodzin Patrona Szkoły

101 Copy„Kochamy, pamiętamy, trwamy...”

Pod takim hasłem obchodziliśmy 101. urodziny Jana Pawła II w naszej szkole. Tego dnia społeczność szkolna zgromadziła się przy pomniku Patrona . Na początku Dyrektor szkoły powitał wszystkich i wprowadził w tematykę spotkania. Następnie odmówiliśmy "Litanię do Świętego Jana Pawła II" pod przewodnictwem ks. proboszcza Andrzeja Ulaczyka. W dalszej części zaśpiewaliśmy "Barkę" oraz zostały zapalone znicze przez przedstawicieli poszczególnych klas. Najmłodsi uczniowie przygotowali niespodziankę poprzez ustawienie się tworząc rocznicę cyfrę 101- tegoroczną rocznicę urodzin Patrona.

ZDJĘCIA