Jan Paweł II – „(ZA)ATAKOWANY”

Zamach na życie Jana Pawła II.