Wytyczne CKE, MEiN i GIS dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2021 r.

Wytyczne dotyczące zasad związanych z zachowaniem bezpieczeństwa sanitarnego.