Rozkład jazdy autokarów I półrocze 2020/2021

Rozkład jazdy autokarów I półrocze roku szkolnego 2020/2021

p. E. Rudczuk

Kol. Bagińskie – godz. 6:40

Bagińskie – godz. 6:43

Pierzchały – godz. 6:46

Kożuszki – godz. 6:49

Malesze – godz. 7:03

Szpaki – godz.7:06

Kalinówka – godz. 7:011

Zakrzewo – godz. 7:16

Tworki – godz. 7:20

Niewino Borowe – godz. 7:24

Niewino Kamieńskie – godz. 7:27

Niewino Stare – godz. 7:30

Niewino Popławskie – godz. 7:33

Niewino Leśne – godz. 7:36

Kol. Pulsze – godz. 7:40

Sasiny – godz. 7:42

Łubice – godz. 7:48

Kowale – godz. 7:50

Wyszki – godz. 7:55

p. J. Bartoszuk

Łapcie – godz. 6:40

Strabla – godz. 6:50

Samułki Duże – godz. 7:05

Samułki Małe – godz. 7:07

Mulawicze – godz. 7:20

Warpechy Nowe – godz. 7:23

Stacewicze – godz. 7:25

Warpechy Nowe – godz. 7:30

Mieszuki – godz. 7:32

Warpechy Stare – godz. 7:35

Pulsze – godz. 7:40

Wyszki – godz. 7:44

 


ODWOZY – p. Bartoszuk

  Poniedziałek/Czwartek Wtorek/Środa Piątek
I kurs II kurs I kurs     II kurs I kurs       II kurs

Wyszki

Pulsze

Warpechy Stare

Łapcie

Samułki Małe

Samułki Duże

Strabla

Mulawicze

Warpechy Nowe

Stacewicze

Warpechy Nowe

Mieszuki

12:40

12:43

12:47

12:53

13:05

13:08

13:15

13:23

13:26

13:30

13:35

13:37

14:30

14:33

14:37

14:43

14:55

14:58

15:05

15:13

15:16

15:20

15:25

15:27

12:40

12:43

12:47

12:53

13:05

13:08

13:15

13:23

13:26

13:30

13:35

13:37

15:20

15:23

15:27

15:33

15:45

15:48

15:54

16:03

16:06

16:10

16:15

16:17

11:40

11:43

11:47

11:53

12:05

12:08

12:15

12:23

12:26

12:30

12:35

12:37

13:30

13:33

13:37

13:43

13:55

13:58

14:05

14:13

14:16

14:20

14:25

14:27

ODWOZY – p. Rudczuk

  Poniedziałek/Czwartek Wtorek/Środa Piątek
I kurs II kurs I kurs     II kurs I kurs       II kurs

Wyszki

Kowale

Łubice

Bagińskie

Pierzchały

Kożuszki

Malesze

Szpaki

Kalinówka

Zakrzewo

Tworki

N. Borowe

N. Kamieńskie

N. Stare

N. Popławskie

N. Leśne

Kol. Pulsze

Sasiny

Wyszki

12:40

12:45

12:47

12:52

12:54

12:57

13:00

13:05

13:09

13:12

13:17

13:22

13:25

13:27

13:32

13:37

13:42

13:47

13:52

14:30

14:35

14:37

14:42

14:44

14:47

14:50

14:55

14:59

15:02

15:07

15:12

15:15

15:17

15:22

15:27

15:32

15:37

15:42

12:40

12:45

12:47

12:52

12:54

12:57

13:00

13:05

13:09

13:12

13:17

13:22

13:25

13:27

13:32

13:37

13:42

13:47

13:52

15:20

15:25

15:27

15:32

15:34

15:37

15:40

15:45

15:49

15:52

15:57

16:02

16:05

16:07

16:12

16:17

16:22

16:27

16:32

11:40

11:45

11:47

11:52

11:54

11:57

12:00

12:05

12:09

12:12

12:17

12:22

12:25

12:27

12:32

12:37

12:42

12:47

12:52

13:30

13:35

13:37

13:42

13:44

13:47

13:50

13:55

13:59

14:02

14:07

14:12

14:15

14:17

14:22

14:27

14:32

14:37

14:42