Dzisiaj jest: 17 Czerwca 2021    |    Imieniny obchodzą: Albert, Laura, Adolf

p. Maria Porucznik

JĘZYK POLSKI KLASA IV 30.04.2020 - pobierz

JĘZYK POLSKI KLASA VIA 30.04.2020 - pobierz

JĘZYK POLSKI KLASA VII 30.04.2020 - pobierz

JĘZYK POLSKI KLASA VIII 30.04.2020 - pobierz 1 ; pobierz 2

 

 

JĘZYK POLSKI KLASA IV 29.04.2020 - pobierz ;załącznik

JĘZYK POLSKI KLASA VIA 29.04.2020 - pobierz

JĘZYK POLSKI KLASA VII 29.04.2020 - pobierz

JEZYK POLSKI KLASA VIII 29.04.2020 - pobierz

 

 

JĘZYK POLSKI KLASA IV 28.04.2020 - pobierz

JĘZYK POLSKI KLASA VIA 28.04.2020 - pobierz

JĘZYK POLSKI KLASA VII 28.04.2020 - pobierz

JĘZYK POLSKI KLASA VIII 28.04.2020 - pobierz

 

JĘZYK POLSKI KLASA IV 27.04.2020 - pobierz

JĘZYK POLSKI KLASA VIA 27.04.2020 - pobierz; załącznik

JĘZYK POLSKI KLASA VII 27.04.2020 - pobierz 

JĘZYK POLSKI KLASA VIII 27.04.2020 - pobierz; załącznik

 

 

JĘZYK POLSKI KLASA IV 24.04.2020 - pobierz

JĘZYK POLSKI KLASA VIA 24.04.2020 - pobierz

JĘZYK POLSKI KLASA VII 24.04.2020 - pobierz

JĘZYK POLSKI KLASA VIII 24.04.2020 - pobierz

 

 

JĘZYK POLSKI KLASA IV 23.04.2020 - pobierz

JĘZYK POLSKI KLASA VIA 23.04.2020 - pobierz

JĘZYK PLOSKI KLASA VII 23.04.2020 - pobierz

JĘZYK POLSKI KLASA VIII 23.04.2020 - pobierz

 

 

JĘZYK POLSKI KLASA IV 22.04.2020 - pobierz

JĘZYK POLSKI KLASA VIA 22.04.2020 - pobierz

JEZYK POLSKI KLAS VII 22.04.2020pobierz

JĘZYK POLSKI KLASA VIII 22.04.2020 - pobierz ;załącznik

 

 

JĘZYK POLSKI KLASA IV 21.04.2020 - pobierz

JĘZYK POLSKI KLASA VIA 21.04.2020 - pobierz

JĘZYK POLSKI KLASA VII 21.04.2020 - pobierz

JĘZYK POLSKI KLASA VIII 21.04.2020 - pobierz

 

JĘZYK POLSKI KLASA IV 17.04.2020 - pobierz

JĘZYK POLSKI KLASA VIA 17.04.2020 - pobierz

JĘZYK POLSKI KLASA VII 17.04.2020 - pobierz

JĘZYK POLSKI KLASA VIII 17.04.2020 - pobierz

 

 

JĘZYK POLSKI KLASA IV 16.04.2020 - pobierz

JEZYK POLSKI KLASA VIA 16.04.2020 - pobierz

JĘZYK POLSKI KLASA VII 16.04.2020 - pobierz

JĘZYK POLSKI KLASA VIII 16.04.2020 - pobierz

 

JĘZYK POLSKI KLASA IV 15.04.2020 - pobierz

JĘZYK POLSKI KLASA VIA 15.04.2020 - pobierz

JĘZYK POLSKI KLASA VII 15.04.2020 - pobierz

JĘZYK POLSKI KLASA VIII 15.04.2020 - pobierz

 

 

JĘZYK POLSKI KLASA IV 08.04.2020 - pobierz

JĘZYKO POLSKI KLASA VIA 08.04.2020 - pobierz

JĘZYK POLSKI KLASA VII 08.04.2020 - pobierz

JEZYK POLSKI KLASA VIII 08.04.2020 - pobierz

 

 

 

JĘZYK POLSKI KLASA IV 07.04.2020 - pobierz

JĘZYK POLSKI KLASA VIA 07.04.2020 - pobierz

JEZYK POLSKI KLASA VII 07.04.2020 - pobierz

JEZYK POLSKI KLASA VIII 07.04.2020 - pobierz

 

 

JEZYK POLSKI KLASA IV 06.04.2020 - pobierz

JĘZYK POLSKI KLASA VIA 06.04.2020 - pobierz

JEZYK POLSKI KLASA VII 06.04.2020 - pobierz

JĘZYK POLSKI KLASA VIII 06.04.2020pobierz

 

 

JĘZYK POLSKI KLASA IV 03.04.2020 - pobierz

JĘZYK POLSKI KLASA VIA 03.04.2020 - pobierz

JĘZYK POLSKI KLASA VII 03.04.2020 - pobierz

JĘZYK POLSKI KLASA VIII 03.04.2020 - pobierz

 

 

JĘZYK POLSKI KLASA IV 02.04.2020 - pobierz

JĘZYK POLSKI KLASA VIA 02.04.2020 - pobierz

JĘZYK POLSKI KLASA VII 02.04.2020 - pobierz

JĘZYK POLSKI KLASA VIII 02.04.2020 - pobierz

 

JĘZYK POLSKI KLASA IV 01.04.2020 - pobierz

JEZYK POLSKI KLASA VIA 01.04.2020 - pobierz

JĘZYK POLSKI KLASA VII 01.04.2020 - pobierz

JĘZYK POLSKI KLASA VIII 01.4.2020 - pobierz

 

JĘZYK POLSKI KLASA IV 31.03.2020 - pobierz ;ZAŁĄCZNIK - pobierz

JĘZYK POLSKI KLASA VIA 31.03.2020 - pobierz

JĘZYK POLSKI KLASA VII 31.03.2020 - pobierz

JEZYK POLSKI KLASA VIII 31.03.2020 - pobierz 

 

 

JĘZYK POLSKI KLASA IV 30.03.2020 - pobierz

JĘZYK POLSKI KLASA VIA 30.03.2020 - pobierz

JĘZYK POLSKI KLASA VII 30.03.2020 - pobierz

JĘZYK POLSKI KLASA VIII 30.03.2020 - pobierz

 

JĘZYK POLSKI KLASA VIII 27.03.2020 - pobierz

JĘZYK POLSKI KLASA VII 27.03.2020 - pobierz

JĘZYK POLSKI KLASA VIA 27.03.2020 - pobierz

JEZYK POLSKI KLASA IV 27.03.2020 - pobierz

 

 

 

JĘZYK POLSKI KLASA VIII 26.03.2020 - pobierz

JĘZYK POLSKI KLASA VII 26.03.2020 - pobierz

JĘZYK POLSKI KLASA VIA 26.03.2020 - pobierz

język polski klasa IV 26.03.2020 - pobierz

 

 

 

JĘZYK POLSKI KLASA IV 25.03.2020 - pobierz

JĘZYK POLSKI KLASA VIA 25.03.2020 - pobierz

JĘZYK POLSKI KLASA VII 25.03.2020 - pobierz

JĘZYK POLSKI KLASA VIII 25.03.2020 - pobierz

 

 

 

Czas na język polski kl. VIII

Witam serdecznie!

       W związku z zaistniałą sytuacją bardzo proszę o samodzielną pracę uczniów w ramach przygotowania do egzaminu. Materiał przewidziany programem w większości został zrealizowany; pozostał właściwie tylko jeden utwór: ,,Artysta” Sławomira Mrożka (omówimy po powrocie do szkoły).

      

W związku z powyższym przesyłam wykaz treści do powtórzenia i utrwalenia:

 1. LEKTURY!!!

     Tytuły, autorzy, bohaterowie, świat przedstawiony, wątki, motywy, przesłania i nauki    ponadczasowe. (Zeszyt lektur!)

 1. NAUKA O JĘZYKU!!!

a) Fleksja: części mowy i ich formy fleksyjne, funkcje w zdaniu.

b) Składnia: wypowiedzenia i ich podział, budowa, wykresy zdań, rodzaje związków                            

     wyrazowych( zgody, rządu, przynależności)

c) Fonetyka: podział głosek, zjawiska fonetyczne, funkcja głoski ,,i”.

d) Słowotwórstwo: tworzenie nowych wyrazów – ich budowa i znaczenie, formanty

     słowotwórcze - ich podział i funkcje.

e) Zasady ortograficzne, interpunkcyjne i akcent w języku polskim.

f) Mowa zależna i niezależna.

 1. FORMY WYPOWIEDZI PISEMNYCH!!!

- Budowa trójdzielna wypowiedzi: WSTĘP, ROZWINIĘCIE ZAKOŃCZENIE

- Elementy kompozycyjne poszczególnych form wypowiedzi krótkich i dłuższych:

   zaproszenie, ogłoszenie, dedykacja, opis, wypowiedź argumentacyjna, list, życzenia,   podanie, charakterystyka, rozprawka, opowiadanie, przemówienie,

- doskonalenie umiejętności językowych w zakresie: wzbogacania słownictwa, logicznego toku narracji, dostosowania stylu do wypowiedzi.

- umiejętność interpretowania tekstu, uzasadniania własnego zdania czy stosunku do                              

              wskazanego problemu.

 1. Znajomość terminów, pojęć językowych i literackich:

koniugacja, deklinacja, oboczności głoskowe, równoważnik zdania, wypowiedzenie, zdanie,  

rodzaje i gatunki literackie oraz ich wyznaczniki, środki poetyckie i ich funkcje w utworze, liryka pośrednia i bezpośrednia, narrator, narracja, fabuła, watek, akcja, podmiot liryczny, bohater literacki, budowa dramatu, tragedia, komedia, rodzaje komizmu, akt, scena, didaskalia, związki frazeologiczne - ich źródła i znaczenie, symbol, alegoria.

                           Życzę owocnej pracy. Mam nadzieję, że ten czas spędzicie pożytecznie i bezpiecznie. Po powrocie do szkoły, zgodnie z wcześniejszą umową, przeprowadzimy egzamin próbny w ramach lekcji.

Proszę korzystać z możliwości rozwiązywania testów próbnych ze strony CKE!

  

CZAS NA JĘZYK POLSKI  - KLASA IV

Witajcie czwartoklasiści! Myślę, że już odpoczęliście i jesteście gotowi do niezwykłej podróży w niezapomniany świat dzieciństwa. Zapraszam na spotkanie ze znanymi i nieznanymi bohaterami opowieści, które, myślę, że dobrze znacie.

START!

 

TEMAT: Baśnie – najpiękniejsze opowieści dzieciństwa.

1.Czym jest baśń? Dopisz wyrazy bliskoznaczne.

      BAŚŃ - niezwykła opowieść, bajka ........................., ....................., ........................, ......................, .......................... 

2. Cechy gatunkowe utworu.

   Baśnie są utworami epickimi, czyli o świecie przedstawionym opowiada narrator.

Wyznaczniki gatunkowe baśni:

 • dłuższe opowiadanie, w którym występują elementy fikcyjne i fantastyczne,
 • pojawiają się motywy niezwykłych postaci, przedmiotów, zjawisk o magicznych

     właściwościach np. wróżki, czarnoksiężnicy, królewny, żywa woda, czapka niewidka,

     smoki, itp.

 • występują bohaterowie pozytywni i negatywni,
 • dobro zawsze zwycięża zło,
 • z utworu wypływa pouczenie, jak należy postępować w życiu,

 

3. Przeczytaj baśń ,,Kopciuszek ‘” i wypełnij karty pracy 1. i 2.

   Podręcznik !Kolejny rozdział.

4. Przypomnij sobie popularne baśnie i uzupełnij odpowiednimi elementami tabelę.(jeśli jakiś element nie występuje wstaw kreskę).karta pracy nr 3.

5. Przygotuj piękne opowiadani- ustnie -ulubionej baśni dzieciństwa.

 

 

Karta pracy 1.

Świat baśni

1. Wybierz właściwe dokończenia podanych zdań. W  tym celu zakreśl 1 lub 2, a następnie A lub B.

• Baśń Kopciuszek rozpoczyna się od słów „Pewnego razu”, zatem w tekście mamy do czynienia z

1. czasem dokładnie określonym,


ponieważ

A. możemy go wskazać
na osi czasu.
2. czasem bliżej nieokreślonym, B. nie umiemy go powiązać z żadnym momentem
w historii ludzkości.

 

• W baśni „Kopciuszek” akcja rozgrywa się w

1. miejscu, które możemy wskazać na mapie,
zatem jest to
A. miejsce bliżej nieokreślone.
2. miejscu, którego nie znajdziemy na mapie, B. miejsce dokładnie określone.

 

2. Wstaw w kratki cyfry od 1 do 5, tak aby podane wydarzenia ułożyły się w kolejności chronologicznej. Następnie przy zdarzeniach fantastycznych narysuj gwiazdkę.

Ukazanie się ogłoszenia o balu.

Zjawienie się wróżki.

Zgubienie pantofelka przez Kopciuszka.

Wyczarowanie przez wróżkę sukni i pantofelków dla Kopciuszka.

Wykonywanie przez Kopciuszka ciężkich prac w domu macochy.

Pojawienie się Kopciuszka na balu.

Smutek i płacz Kopciuszka z powodu niemożności pójścia na bal.

Przemiana myszek w konie.

Zaczarowanie jaszczurek w lokajów.

Zamiana dyni w piękną karocę.

Druga wizyta Kopciuszka w pałacu królewicza.

Poszukiwania właścicielki szklanego pantofelka.

Ostrzeżenie wróżki.

       Ślub Kopciuszka i królewicza.

 

 

Karta pracy 2.

Kim jesteś, Kopciuszku?

 

1. Ustal, które z podanych stwierdzeń na temat Kopciuszka są prawdziwe. Jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, zakreśl P, jeśli fałszywe – F.

Tytułowa bohaterka miała wiele zalet. P F
Kopciuszek to półsierota. P F
Dziewczynka była spokrewniona z wróżką. P F
Na co dzień bohaterka wyglądała szykownie. P F
Kopciuszek nie przejmował się szyderstwami sióstr i macochy. P F

2. Podane zdania przekształć tak, aby podkreślone zwroty i wyrażenie zastąpić nowo poznanym słownictwem. Pamiętaj, aby nie zmienić sensu zdań.

a) Podczas balu wszyscy patrzyli na Kopciuszka z przyjemnością i podziwem.

…………………………………………………………………………………………………..

b) Dzięki Kopciuszkowi siostry wyglądały na balu modnie i elegancko.

…………………………………………………………………………………………………..

c) Szklany pantofelek idealnie pasował na stopę Kopciuszka.

…………………………………………………………………………………………………..

d) Siostry i macocha Kopciuszka często wyśmiewały się z dziewczynki.

………………………………………………………………………………………………

KARTA PRACY NR 3.

Elementy baśniowe

,,Jaś I Małgosia”

,,Czerwony Kapturek”

,,Królewna Śnieżka”

,,Kot w butach”

,,O rybaku i złotej rybce”

 

Wybrana przez Ciebie baśń

Główny bohater – pozytywna postać            

Bohater o negatywnych cechach

           
Niezwykły pomocnik głównego bohatera            
Magiczne przedmioty – ich właściwości            
Zadanie głównego bohatera            

Niezwykłe wydarzenia

           

                                                                                 

.

Nauka - morał

           

                                                                 

Czas na język polski - Klasa VII

Witam serdecznie.

W związku z tym, że planowaliśmy omawianie lektury ,,Syzyfowe prace” Stefana Żeromskiego przesyłam zagadnienia do opracowania w czasie przerwy.

Proszę przygotować materiał na kartkach, ewentualnie w zeszytach do lektur, zostanie on omówiony po powrocie do szkoły.

 1. Zapoznać się z życiorysem pisarza; przygotować krótką notę biograficzną – może być kalendarium.
 2. Wynotować w tabeli:
Fakty z życia pisarza Analogia w powieści (bohaterowie, miejsce, wydarzenia, które można uznać za autobiograficzne)
   
   
   
   
 1. Przygotować w punktach watki głównych bohaterów: Marcin Borowicz i Andrzej Radek.
 2. Czym była rusyfikacja ? Wskazać jej elementy w klerkowskim gimnazjum i poprzeć przykładami.( nauka w szkole, nauczyciele, kary i nagrody…)
 3. Postać Bernarda Zygiera i przebieg niezwykłej lekcji języka polskiego.
 4. Sposoby walki młodzieży o polskość w czasach zaborów (konkretne działania uczniów).
 5. Wpływ utworu Adama Mickiewicza na świadomość narodową młodych Polaków (przeżycia uczniów i nauczyciela podczas recytacji ,,Reduty Ordona” ).
 6. O dojrzewaniu do patriotyzmu w świetle przemiany wewnętrznej Marcina Borowicza.

               Życzę owocnego spotkania z bohaterami lektury.

   Jednocześnie proszę o uczciwe przestrzeganie zasad w tym trudnym czasie próby, którą jak sądzę, możemy określić mianem współczesnej postawy patriotycznej.

                                                                                          Pozdrawiam.      

                                                                                           Maria Porucznik    

            

 

 

 

   
© Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach