Dzisiaj jest: 20 Sierpnia 2019    |    Imieniny obchodzą: Sabina, Sobiesław, Bernard

Ogłoszenia i zamówienia publiczne

Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego na dostawę środków czystości z dn. 16.06.2014 r.

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzenia postępowania o zamówienia publiczne w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem była dostawa środków czystości do Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach, po dokonaniu analizy i oceny przedstawionych ofert, wybrano ofertę wykonawcy:

Uzasadnienie wyboru:

P.H.U. MONA Małgorzata Krzywicka

ul. Emilii Plater 5 lok. 14

06-010 Wasilków

Cena brutto: 3784,87zł

Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania.

Oferta nie podlega odrzuceniu.

Oferta uzyskała maksymalną ilość punktów przy żądanym kryterium oceny ofert (najniższa cena).

Dziękujemy wszystkim Wykonawcom za udział w procedurze i złożenie ofert.

Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego na dostawę artykułów biurowych z 16.06.2014r.

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzenia postępowania o zamówienia publiczne w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem była dostawa materiałów biurowych do Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach, po dokonaniu analizy i oceny przedstawionych ofert, wybrano ofertę wykonawcy:

Uzasadnienie wyboru:

Biuro Plus

Ewa i Krzysztof Jatel Spółka Jawna

ul. Przędzalniana 8

15-688 Białystok

Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania.

Oferta nie podlega odrzuceniu.

Oferta uzyskała maksymalną ilość punktów przy żądanym kryterium oceny ofert (najniższa cena).

Dziękujemy wszystkim Wykonawcom za udział w procedurze i złożenie ofert.

Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego na dostawę środków czystości

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzenia postępowania o zamówienia publiczne w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem była dostawa środków czystości do Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach, po dokonaniu analizy i oceny przedstawionych ofert, wybrano ofertę wykonawcy:

 

P.H.U. MONA Małgorzata Krzywicka

ul. Emilii Plater 5 lok. 14

06-010 Wasilków

Cena brutto: 3784,87zł

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania.

Oferta nie podlega odrzuceniu.

Oferta uzyskała maksymalną ilość punktów przy żądanym kryterium oceny ofert (najniższa cena).

Czytaj więcej: Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego na dostawę środków czystości

Ogłoszenie wyników zapytania afertowego na legalizację ciepłomierzy

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzenia postępowania o zamówienia publiczne w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem była usługa legalizacji ciepłomierzy i oceny przedstawionych ofert, wybrano ofertę wykonawcy:

 

ANTAP GRUPA SP. z O.O.

AQUATHERM

ul. Racławicka 30

05-092 Łomianki

 

 

 

Czytaj więcej: Ogłoszenie wyników zapytania afertowego na legalizację ciepłomierzy

Zapytanie ofertowe na dostawę środków czystości

W związku z potrzebą zaopatrzenia Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach w środki czystości zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę dostawy w/w artykułów do  Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach.

Nie stosuje się ustawy „Prawo zamówień publicznych”. Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 EURO.

I. Zamawiający
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach
ul. Szkolna 17
17-132 Wyszki
tel. 85 7371121
fax 85 7371121
NIP: 5431908161
REGON: 000272193

II. Przedmiot zapytania ofertowego:


Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków czystości do Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach zgodnie z ilością zawartą w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.

Czytaj więcej: Zapytanie ofertowe na dostawę środków czystości

Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego na wykonanie operatu wodnoprawnego

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzenia postępowania o zamówienia publiczne w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem było opracowanie operatu wodnoprawnego celem uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie ścieków bytowo-gospodarczych z terenu Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach po dokonaniu analizy
i oceny przedstawionych ofert, wybrano ofertę wykonawcy:

 

Pracownia Geologiczna GeoSolid

ul. Marka Hłaski 4

08-400 Garwolin

 

 

Czytaj więcej: Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego na wykonanie operatu wodnoprawnego

Zaproszenie do składania ofert na legalizację ciepłomierzy

legalizacja ciepłomierzyZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach zaprasza do złożenia oferty na „Legalizację ciepłomierzy”.

Do zamówienia nie stosuje się ustawy „Prawo zamówień publicznych”. Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 EURO.

I. Zamawiający

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach

ul. Szkolna 17, 17-132 Wyszki,         tel./fax: 85 7371121

NIP: 5431908161       REGON: 000272193

II. Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi legalizacji ciepłomierzy według następującego zakresu:

a) Badanie metrologiczne przelicznika,

b) Badanie metrologiczne czujnika temperatury,

c) Badanie metrologiczne przetwornika przepływu,

d) Nałożenie cech legalizacyjnych: przelicznika, czujnika temperatury i przetwornika, 

e) Wymiana baterii przelicznika.

Czytaj więcej: Zaproszenie do składania ofert na legalizację ciepłomierzy

Zaproszenie do składania ofert na uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego

komunikatZapraszamy do składania ofert na opracowanie operatu wodnoprawnego celem uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie ścieków bytowo-gospodarczych z terenu Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach. Ścieki bytowo-gospodarcze odprowadzane są i oczyszczane za pomocą oczyszczalni ścieków typu MINIFLO.

Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia w imieniu Zamawiającego wniosku o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Informujemy, iż aktualne pozwolenie wodnoprawne obowiązuje do dnia 15.01.2014r.

Czytaj więcej: Zaproszenie do składania ofert na uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego

   
© Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach