Dzisiaj jest: 18 Czerwca 2019    |    Imieniny obchodzą: Elżbieta, Paula, Marek

„LOLEK” - szkolny konkurs na najlepszego kolegę i naśladowcę Jana Pawła II - I edycja

lolekSzkoła pełni wiele funkcji w społeczeństwie. Jedną z nich jest funkcja wychowawcza, wprowadzająca nowe pokolenia w świat wartości. Wartości zaś są podstawą moralności oraz źródłem kultury. Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach, w ramach programu wychowawczego szkoły, wyszedł z inicjatywą zorganizowania konkursu na najlepszego kolegę i naśladowcę Karola Wojtyły - św. Jana Pawła II. Konkurs nosi nazwę „Lolek”, od patrona szkoły, który w dzieciństwie był tak nazywany przez kolegów.

Honorowy patronat nad konkursem objął Bank Spółdzielczy w Brańsku o/ w Wyszkach.

Zamysłem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie uczniów, których postawa jest godna absolwenta szkoły noszącej imię Jana Pawła II. Kandydat do tytułu „Lolka” to uczeń, który w swoim życiu kieruje się wartościami, dąży do prawdy, jest świadomy swojej wiedzy i potrafi ją wykorzystać. Rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia, bezinteresownie pomaga drugiemu człowiekowi. Jest to uczeń świadomy nie tylko swojej godności, ale też godności innych, jest tolerancyjny, dba
o bezpieczeństwo, jest aktywny na forum klasy, szkoły i społeczności lokalnej. Kandydatem na laureata jest uczeń, który zna historię, kulturę oraz tradycje swojego narodu. „Lolkiem” może zostać ten, kto rzetelnie wykonuje swoje obowiązki, potrafi współpracować w zespole, umie zaplanować pracę i zaprezentować swoje dokonania.

Konkurs będzie odbywał się cyklicznie tj. dwa razy w ciągu roku szkolnego.
W styczniu, na zakończenie I semestru, i na koniec zajęć dydaktycznych, w czerwcu. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej i I -III gimnazjum. Kandydaci zgłaszani są przez członków powołanej kapituły konkursowej w skład której wchodzi 19 osób. Członkowie kapituły poprzez głosowanie wyłaniają trzech kandydatów. Tytuł „Lolka” otrzymuje uczeń, który uzyskał największą liczbę głosów.

Laureatami I edycji konkursu zostali:

  • Szymon Kalinowski – kl. VI SP
  • Daria Pruszyńska - kl. II a gim

Nominowani byli :

  • Kacper Kamiński – kl. IV SP
  • Karolina Borowska – kl. V SP
  • Kinga Młodzianowska – III a gim.
  • Julita Perkowska – III b gim

Wszyscy wyżej wymienieni uczniowie wyróżniają się na forum, angażując się
w różnorodne akcje podejmowane przez szkolną społeczność, a także rozsławiają imię szkoły, są odpowiedzialni, pomocni, chętni do działania i odważni. To przede wszystkim dobre koleżanki i koledzy, których postawa, kultura i osobowość jest postrzegana jako dobre naśladowanie Patrona szkoły. Zachowanie wyżej wymienionych osób jest wzorem godnym do naśladowania.

Laureaci i nominowani do tytułu „Lolek” zostali przedstawieni na zebraniu rodziców podsumowującym I półrocze roku szkolnego 2015/2016. Wręczenie nagród odbyło się bardzo uroczyście. Uczniowie i ich rodzice otrzymali gratulacje z rąk pana Wójta gminy Wyszki: Mariusza Korzeniewskiego, pani Dyrektor Banku: Barbary Wyszkowskiej - Perkowskiej, pana Dyrektora szkoły: Jana Falkowskiego i pani wicedyrektor: Marty Warpechowskiej. Laureaci otrzymali nagrodę pieniężną w kwocie 200 zł oraz dyplom z gratulacjami i pamiątkową statuetkę, a ich rodzice odebrali listy gratulacyjne. Uczniowie, którzy znaleźli się wśród nominowanych otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez patrona honorowego konkursu.

Jeszcze raz gratulujemy wszystkim i życzymy dalszych sukcesów w przykładnej postawie ucznia, najlepszego kolegi i naśladowcy LOLKA. Dziękujemy również organizacjom, działającym w szkole i instytucjom współpracującym ze szkołą za wkład finansowy, który został przeznaczony na nagrody dla laureatów i nominowanych. W tym miejscu pragniemy podziękować : Spółdzielni Uczniowskiej „Pszczółka”, Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Iskra”, Radzie Rodziców szkoły podstawowej i gimnazjum, Samorządowi Uczniowskiemu, Młodzieżowej Radzie Gminy, SKO szkoły podstawowej i gimnazjum. Szczególne podziękowania kierujemy w stronę pani Dyrektor Banku Spółdzielczego w Brańsku o/ Wyszki Barbary Wyszkowskiej – Perkowskiej za wsparcie naszej inicjatywy, a tym samym pozytywne działanie na rzecz wychowania.

 

Joanna Warpechowska

   
© Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach