Czasowe zawieszenie zajęć w oddziałach przedszkolnych oraz klasach I-III