SERPELICE 2019

       12 września 2019 r. młodzież naszej szkoły wraz z opiekunami uczestniczyła w Diecezjalnym Spotkaniu Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej w Serpelicach. Tegorocznemu spotkaniu przyświecało hasło: „Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ namaścił i posłał Mnie…” .

                Pierwszym etapem diecezjalnej pielgrzymki były Siemiatycze, gdzie w kościele pw. św. Andrzeja Boboli   młodzież z dekanatu bielskiego, brańskiego i hajnowskiego uczestniczyła w spotkaniu modlitewnym, połączonym z katechezą. Był to czas poświęcony na zawiązanie wspólnoty, wspólny śpiew oraz celebrację Przenajświętszego Sakramentu . Następnie udaliśmy się do Serpelic, by wziąć udział w spotkaniu ewangelizacyjnym. Młodzież miała okazję wysłuchać świadectw uczestników Światowych Dni Młodzieży 2019 w Panamie. Oprócz uczty dla ducha i intelektu, przewidziane było również coś dla ciała. Największe emocje i zainteresowanie wzbudziły zabawy taneczne poprowadzone przez ks. Łukasza Redosza i ks. Piotr Jarosiewicza. Zgromadzoną licznie młodzież pociągnęła do tańca skoczna muzyka oraz postawa, prowadzących tę część spotkania, księży.        

                Centralnym punktem była Eucharystia, sprawowana pod przewodnictwem ks. bpa Piotra Sawczuka.  W homilii ks. bp podziękował za obecność, będącą świadectwem wiary, tak licznie przybyłej młodzieży z różnych części diecezji i towarzyszącym jej księżom oraz nauczycielom. Wyraził radość z ,,trwania" młodych przy Chrystusie , ,,bo gdzie dwaj lub trzej zgromadzą się w imię Jezusa, tam On jest pośród nich”. Zwrócił również uwagę na przywiezione przez młodych krzyże, które poświęcił na zakończenie Mszy św.                                                            

                Na zakończenie przedstawiciel Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej odczytał telegram skierowany do Ojca Świętego Franciszka.

Pełni radości i napełnieni pozytywną energią wróciliśmy do swoich domów z wiarą, że Duch Pański będzie nam błogosławił w życiu, pracy, nauce i odpoczynku przez cały rok.

p. Renata Olszańska